Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Veiligheidsscholing.nl is het adres voor BHV opleidingen binnen kindrijke omgevingen. Hierbij bieden wij de deelnemers een NEN-EN-ISO/IEC 17024 certificaat. Deze is landelijk uitgegeven door NIKTA.

Door middel van dit certificaat wordt er in één keer voldaan aan de eisen van de Arbowet (BHV) en de Wet Kinderopvang (Akkoord IKK).

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 ingevoerd.

Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat.

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats, na tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Voor gastouders bestaat de verplichting van een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat al sinds 2010.

De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat pedagogische medewerkers en gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft NIKTA aangewezen als instantie om dit certificaat uit te geven.

DIRECT EEN VRAAG? LAAT HET ONS WETEN.

Wij kunnen jou direct helpen wanneer jij een vraag hebt. Mail ons gerust.