B-VCA, VOL-VCA, OF VIL-VCU?

Lees hieronder de verschillen tussen B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU.

B-VCA

Met het B-VCA diploma laat je zien dat je de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. Je geeft daarmee dus aan dat je veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en anderen.

Voor wie?

Als je aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet je in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als je op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Waarom een B-VCA examen?

Jouw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B-VCA diploma, weet je wat er van jou verwacht wordt.

Wat houdt het B-VCA examen in?

De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

VOL-VCA

Ben jij operationeel leidinggevende bij een aannemer of ben je ZZP-er? Dan moet je het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geef je aan dat je veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van jezelf en de medewerkers waaraan je leiding geeft.

Waarom een VOL-VCA examen?

Jouw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL-VCA diploma op zak weet je aan welke eisen jij en de operationele medewerkers waaraan jij leiding geeft, moeten voldoen.

Wat houdt het VOL-VCA examen in?

De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

VIL-VCU

Ben je intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau in de techniek? Dan moet je beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee geef je aan dat je weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Waarom een VIL-VCU examen?

Jouw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VIL-VCU diploma op zak weet je waar je op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten voor jouw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.

Wat houdt het VIL-VCU examen in?

De inhoud en het examen VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan die van VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht’.

Oplossingen op maat voor jouw bedrijf nodig?

Onze veiligheidsopleidingen kunnen worden afgestemd op jouw specifieke wensen. Samen bespreken we de wensen op basis van verplichte veiligheidscertificeringen en de bijbehorende regels.

Wij vertellen graag alles over de mogelijkheden en nemen jouw stap voor stap mee naar een op maat gemaakt product voor jouw en je collega’s.