service & onderhoud

Altijd werkende veiligheidsmiddelen en voldoen aan verplichtingen? Wij ontzorgen.

Het correct werken van veiligheidsvoorzieningen is natuurlijk enorm belangrijk. Je moet er niet aan denken dat jouw veiligheidsmiddelen ineens niet werken of ontbreken op het moment dat deze heel belangrijk zijn. Bovendien is het verplicht om de middelen periodiek te laten keuren en onderhouden.

Vanuit Veiligheidsscholing.nl kunnen we dit uit handen nemen.

AED laten keuren

Diverse onderdelen zoals elektroden en accu’s dienen periodiek gekeurd en vervangen te worden. Wij bieden diverse onderhoudsmogelijkheden. Dit kan voor alleen de AED, maar ook als onderhoudspakket voor al jouw veiligheidsmiddelen. Wij kunnen jou periodiek onderdelen zoals elektroden en accu’s toezenden ter vervanging.

We kunnen ook alle zekerheid bieden middels een jaarlijks bezoek. Jij hoeft dan zelf niets te doen en beschikt altijd over een werkende AED.

Verbandmateriaal voor bedrijven en instellingen

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf, vereniging of organisatie een verbanddoos hebben met de verbandmiddelen die toegesneden zijn op de werksituatie. Je hebt de verplichting om deze EHBO-middelen in goede conditie te houden, zodat je goed voorbereid bent op calamiteiten binnen jouw organisatie.

Hoe vaak moet een EHBO-doos worden gecontroleerd?

Wettelijk bestaat er geen regel voor de periodieke controle en het onderhoud van de EHBO-doos. Wij raden echter aan om uw koffer minimaal 1 x per jaar te controleren.

Meerdere koffers? Vraag ons dan naar de mogelijkheden om deze zorgen uit handen te nemen.

Wij verzorgen:

  • Desinfecteren van EHBO-koffers
  • Controleren en indien noodzakelijk aanvullen van de inhoud
  • Aanbrengen van de controlesticker en verzegeling
  • Juiste plaatsing en aanduiding

Blusmiddelen laten onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf

Alleen het aanschaffen van brandbeveiligingsvoorzieningen is niet voldoende. Brandblussers en brandslanghaspels moeten – afhankelijk van de brandrisico’s en omgeving – minimaal eenmaal per jaar worden gecontroleerd door een KIWA NCP/REOB-erkende onderhoudsmonteur. Ook droge blusleidingen moeten regelmatig worden gecontroleerd op druk en waterdichtheid door een KIWA NCP/REOB erkend onderhoudsbedrijf.

Het onderhoudsbedrijf voert controles uit overeenkomstig de vastgestelde onderhoudsnormen NEN-EN671-3 (brandslanghaspels), NEN2559 (brandblussers) en NEN1594 (droge blusleidingen).

Na het onderhoud ontvangt u het rapport van het onderhoud incl. looplijst. Deze wordt opgesteld volgens de geldende NEN-normen.

Veiligheidsscholing.nl verzorgt deze onderhoudswerkzaamheden niet zelf, maar wij werken hiervoor samen met onze vaste REOB-gecertificeerde partner.

Nood- en vluchtwegverlichting testen en onderhouden

Onderhoud aan noodverlichtingssystemen is om meerdere redenen van belang. Het verkleint de kans op storingen, waardoor het systeem paraat is op het moment dat de netspanning wegvalt. Daarnaast bevordert goed onderhoud de levensduur van de armaturen en de effectiviteit van de noodverlichting. Het uitgangspunt bij onderhoudswerk is altijd dat de noodverlichting onder gelijkblijvende omstandigheden de vereiste prestaties kan leveren tot aan het volgende periodieke onderhoud of ten minste voor de duur van een jaar.

Periodiek onderhoud nood- en vluchtwegverlichting

Startpunt bij het periodiek onderhoud is om het meest recente inspectierapport en logboek met daarin de beschrijving van de vorige onderhoudsbeurt raadplegen. In het logboek bevinden zich de meest recente tekeningen van een installatie. Er kunnen openstaande punten of aanbevelingen zijn om tijdens het onderhoud op te pakken. Is er geen logboek aanwezig? Dan is er eerste een inspectie van het systeem noodzakelijk.

Net als bij het keuren en onderhouden van blusmiddelen werken we hiervoor samen met onze vaste partner.

HELP MIJ MET DE JUISTE MIDDELEN

Laat hier jouw gegevens achter en wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen.

Oplossingen op maat voor jouw bedrijf nodig?

Onze veiligheidsopleidingen kunnen worden afgestemd op jouw specifieke wensen. Samen bespreken we de wensen op basis van verplichte veiligheidscertificeringen en de bijbehorende regels.

Wij vertellen graag alles over de mogelijkheden en nemen jouw stap voor stap mee naar een op maat gemaakt product voor jouw en je collega’s.